• Info: 0485-573637

Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Moeke Thiese Klup omgaat met de aan haar toevertrouwde (persoonsgegevens). Ook is het privacyverklaring van de stichting in dit dossier opgenomen, en staat beschreven hoe het privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting van doen hebben.
De Stichting Moeke Thiese Klup hanteert het de volgende systemen voor de vastlegging van persoonsgegevens:

Aanmeldingsformulier www.moekethieseklup.nl

Stichting Moeke Thiese Klup legt gegevens vast zoals naam, telefoonnummer en emailadres voor de uitvoering van het donateurschap (lidmaatschap). Wij verstrekken geen gegevens aan andere partijen. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door onze bestuursleden vertrouwelijk behandeld.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven of e-mails betreft het lidmaatschap.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden als lid van de Moeke Thiese Klup. Stuur daarvoor een mail aan info@moekethieseklup.nl

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Moeke Thiese Klup zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.


SSL-certificaat

De website www.moekethieseklup.nl is voorzien van een SSL-certificaat. Gegevens worden versleuteld verzonden. Een ‘veilige website herkent u aan het slotje en https:// in het website-adres in plaats van http://

Nieuwe donateurs melden zich aan bij het secretariaat. Ook de antwoordformulieren die worden ingevuld op de website, komen binnen bij het secretariaat. De aanmeldformulieren worden versleuteld verstuurd.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Wij gebruiken geen analytische cookies zoals google analytics.


Contactgegevens Moeke Thiese Klup

Voorzitter:
Jan Tunnissen
Veerstraat 27, 5831 JL Boxmeer
Telefoonnummer: 0485-573637
info@moekethieseklup.nl